Lista referencyjna

 
LISTA   REFERENCYJNA
ważniejszych obiektów modernizowanych – wyposażanych
przez PPHU DOM Jolanta Domańska Tadeusz Domański Spółka Jawna
45-372 Opole, ul. Kośnego 64/2

Instytucje Państwowe i Samorządowe
Kancelaria Sejmu w Warszawie
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Urząd Miejski w Opolu
Urząd Miejski w Namysłowie
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Miejski w Kędzierzynie – Koźlu
Urząd Miejski w Pajęcznie
Urząd Miejski w Głogówku
Urząd Miasta i Gminy w Niemodlinie
Urząd Miasta i Gminy w Zdzieszowicach
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
Urząd Gminy w Pawłowiczkach
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opolski Urząd Wojewódzki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Wojewódzki Odział Służby Ochrony Zabytków w Opolu
Straż Graniczna i Urząd Celny – przejście graniczne w Paczkowie Bily – Potok
Sąd Rejonowy w Kluczborku
Nadleśnictwo w Strzelcach Opolskich
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach
Straż Miejska w Opolu
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Gmina Krapkowice
Izba Leśna Nadleśnictwa Kup
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Instytucje kościelne, stowarzyszenia i związki wyznaniowe

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Jana de la Salle w Uszycach
Ośrodek Rehabilitacyjny w Kamieniu Śląskim – Kurii Diecezjalnej Opolskiej
Stowarzyszenie Księży Pallotynów w Częstochowie
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek w III Regule Św. Franciszka w Opolu
Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach
Plebania przy Kościele w Pyskowicach
Plebania przy Kościele pw. św. Józefa w Opolu
Kuria Biskupia w Gliwicach
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi

Obiekty służby zdrowia:
Oddziały Szpitala Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Oddziały Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Oddziały Szpitala Miejskiego w Raciborzu
Szpital Powiatowy w Namysłowie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
Oddział Pediatryczny Szpitala w Lublińcu
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Korfantowie
Prywatna Klinika Lekarska Chwiłowicz w Strzelcach Opolskich
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
Centrum Onkologii i Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie
Stacja Krwiodawstwa ZOZ w Brzegu
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu
Zakład Opieki Zdrowotnej w Raciborzu
Ośrodek Zdrowia w Nakle
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
Przychodnia Lekarska w Opolu Zakładu Usług Profilaktyczno – Leczniczych  „MEGAVITA”
Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek – Nowy Szpital
Gabinety Lekarskie: Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Iwona Tubek, OpusM Organizacja Świadczeń Usług Medycznych dr n. med. Stanisław Tubek, w Strzelcach Opolskich

Obiekty oświaty i szkolnictwa:
Uniwersytet Opolski
Politechnika Opolska
Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Zespół Szkół w Ozimku
Warsztaty Szkolne Zakładu Poprawczego w Raciborzu
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Politechnika Częstochowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Gminny Zespół Szkół w Ozimku
Oddział Żłobka Samorządowego w Ozimku
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu – Dom Kawalerów i Zamek w Rogowie Opolskim
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu – Biblioteka Obcojęzyczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Filia nr 1 i 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Biblioteka Wiejska w Grodźcu
Biblioteka w Wilamowicach
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie – Koźlu
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku Filia w Krasiejowie
Biblioteka Publiczna w Grodzisku Mazowieckim
Filia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze
Gminne Centrum Kultury w Gogolinie
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku
Żłobek nr 3 w Opolu

Hotele, ośrodki wczasowo – wypoczynkowe, placówki gastronomiczne
Przedsiębiorstwo Gastronomiczne „Konsument” Sp. z o. o. w Opolu
Ośrodek Rekreacyjny „Banderoza” w Głuchołazach
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Opawa” w Głuchołazach
Ośrodek Wczasowy „Rybitwa” w Pobierowie
Restauracja „Kaskada” w Tarnowie Opolskim

Domy opieki społecznej i placówki wychowawcze
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
Dom Pomocy Społecznej w Szymiszowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Muzea
Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
Muzeum w Rogowie Opolskim
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu
Izba Historii Wsi w Krasiejowie

Banki
Bank Zachodni w Oddział Głubczycach
Bank Zachodni w Oddział Strzelcach opolskich
Bank Zachodni w Oddział Namysłowie
Bank Zachodni w Oddział Kluczborku
Bank Zachodni w Oddział Zawadzkiem
Bank Zachodni w Oddział Oławie
Bank PKO S.A. w Opolu
Bank PKO S.A. w Kędzierzynie – Koźlu
Bank PKO S.A. w Niemodlinie
Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu
Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich
Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich  Oddział w Leśnicy
Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich Filia w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich  Oddział w Ozimku
Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich  Filia w Prudniku
Bank Spółdzielczy w Polskiej Cerekwi
Bank Spółdzielczy w Opolu
Bank Spółdzielczy w Pawłowiczkach
Bank Spółdzielczy w Chróścicach Oddział w Dobrzeniu Wielkim
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Bank Spółdzielczy w Oleśnie
Bank Spółdzielczy w Branicach
Bank Spółdzielczy w Prószkowie
Bank Spółdzielczy w Kietrzu
Bank Spółdzielczy w Kluczborku
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Bank Spółdzielczy w Jemielnicy
Bank Spółdzielczy w Ujeździe
Bank Spółdzielczy w Gorzowie Śląskim
Bank Spółdzielczy w Lasowicach Wielkich
Bank Spółdzielczy w Pawonkowie
Bank Spółdzielczy w Pieszycach
Bank Spółdzielczy w Piławie Górnej
Bank Spółdzielczy w Bielawie
Bank Spółdzielczy w Zdzieszowicach
Bank Spółdzielczy w Wołczynie
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Namysłowie
Bank Spółdzielczy w Byczynie
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Niemodlinie
Bank Gospodarki Żywnościowej w Opolu
Bank Gospodarki Żywnościowej w Brzegu
Bank Gospodarki Żywnościowej w Nysie
Bank Gospodarki Żywnościowej w Kędzierzynie - Koźlu
Powszechny Bank Gospodarczy Oddział w Opolu

Inni klienci
Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu
Elektrownia „Opole” S.A. w Brzeziu k/Opola
Górażdże Cement S.A. w Choruli
Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie
Zakład Energetyczny w Opolu
Zakład Energetyczny w Opolu Rejon Głubczyce
Zakład Energetyczny w Opolu Rejon Paczków
Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy Gacki k/Pinczowa
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Opolu
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu
Energia Pro w Strzelcach Opolskich
Zajazd „Niedźwiednik” Opole
Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu
Izba Rolnicza w Opolu
BRASS Polska w Opolu
Firma LUC w Nysie
Śląskie Kruszywa Naturalne w Opolu
Coroplast Sp. z o. o. z udziałem zagr. w Dylakach
Commercial Union Oddział w Opolu
Agencja Celna Opolanin w Opolu
Autoryzowany Dealer Forda w Opolu
Zieleń Miejska w Opolu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rekonsbud w Opolu
Administracja Osiedla „Zaodrze” Spółdzielni Mieszkaniowej „przyszłość” w Opolu
Studio 16 Jolanta i Marek Birkenmayer w Suchym Borze
Przedsiębiorstwo Informatyczne „Tarkus” w Opolu
Huta „Andrzej” w Zawadzkiem
„Terstal” w Zawadzkiem
Usługi Przemysłowe w Krasiejowie
Rozgłośnia Polskiego Radia Regionalnego w Opolu „PRO FM” S.A.
Opolskie Fabryki Mebli – Fabryka Mebli Nr 3 Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
Aluprof S.A. w Opolu
Aluprof S.A. w Bielsku – Białej
Towarzystwo Reasekuracji i Ubezpieczeń „Warta” S.A. w Opolu
Towarzystwo Reasekuracji i Ubezpieczeń „Warta” S.A. w Brzegu
Zakład Transportu Samochodowego „Góradże” w Choruli
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Selt” w Opolu
„Apteka „Nad Potokiem” w Kudowie – Zdroju
Eltrans Sp. z o. o. w Opolu
Zakład Komunalny w Opolu
„Kinoplex” Sp. z o. o. w Opolu
Towarowy Transport Ciężarowy Klaudiusz Cebula w Opolu
Get Consulting Sp. z o. o. w Opolu
Recroot Pl spółka z o. o. w Opolu
3G Dobra Organizacja Oddział w Opolu
3G Dobra Organizacja Oddział w Katowicach
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Opolu
TRT Sp. z o. o. w Opolu
PRAN Sp. z o. o. w Opolu
TVP 3 Oddział w Opolu
Cementownia ODRA S.A. w Opolu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
Lhoist Opolwap S.A. w Tarnowie Opolskim
MTP Met-Plast Sp. z o. o. w Dąbrówce
AESCULAP Fabryka Narzędzi Chirurgicznych w Radzyniu Podlaskim
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A. w Opolu
Kancelaria Radców Prawnych Zagawa & Partnerzy w Opolu
Zakład Remontowo – Budowlany Reisebucher Władysław w Kątach Opolskich
Aktualności
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO


Witamy na naszej stronie internetowej!

Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.


 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.